Kontoret skal forvalte tilskudds- og lovsaker på landbruksområdet for Balsfjord, Tromsø og Karlsøy kommune. 

Post til Tromsøregionens landbruksforvaltning skal sendes til:

Tromsøregionens landbruksforvaltning 
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Hovedkontoret til Tromsøregionens landbruksforvaltning er lokalisert i bygget til Landbruk Nord Eiendom (Rådhusgata 4). Tromsøkontoret er på rådhuset i Tromsø.

Telefonnummer til de ansatte:

Tromsøregionens landbruksforvaltning

navn

stilling

telefon

Arbeidsfelt

Jørgen Bjørkli

Enhetsleder

971 67 599

Ledelse, lovsaker, planarbeid, tilskuddsforvaltning,

Kurt Olsen

Fagkonsulent

77 72 26 32

Tilskuddsforvaltning: Produksjonstilskudd, nydyrkingssaker m.m.

Svanhild Sandnes

Sekretær

77 72 26 35

Tilskuddsforvaltning: Sykeavløsning, regionalt miljøprogram, BU m.m

Lars Petter Granmo

Rådgiver

902 26 575

Lovsaker, planarbeid og skogbruksforvaltning, veibygging, skogkultur m.m

Arnhild Steinsvik

Konsulent

77 72 26 33

77 79 02 22

Tilskuddsforvaltning, produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd, BU, sykeavløsning m.m

John Harald Johansen

Konsulent

77 72 26 34

77 79 0 405

Lovsaker

Magne Haugstad

Rådgiver

77 72 26 31

Lovsaker, BU-saker, viltansvarlig

Arnhild Steinsvik, John Harald Johansen og Lars Petter Granmo har i utgangspunktet to kontordager i uka i Balsfjord, og er ellers å treffe på rådhuset i Tromsø.