Tema:

  • ·      En møteplass for næringa med litt fag
  • ·      Informasjon fra Geitedagene på Sola, fagsamling GEIT i november mm
  • ·      Tillitsvalgte TINE, Kompetansesenter Geit og rekrutteringsprosjekt landbruk vil være til stede
  • ·      Andre aktuelle tema

 

Velkommen til møteplassen.

Arr. Balsfjord kommune,  Kompetansesenter geit og tillitsvalgte TINE.