Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Landbruk

Gjerder i utmark.

Utmarkseiendommene i Troms er ofte små, og vi har blant annet utfordringer med at gamle gjerder på tvers av flere eiendommer ligger og forfaller. I dette brevet orienterer vi om:

• viktige regler for gjerder i utmark

• mulighetene for økonomisk støtte

• hvordan jordskifteretten kan bidra dersom grunneiere ikke blir enige 

gjerder

Klimatiltak på gården.

Balsfjord kommune er av «Nord-Norges største landbrukskommuner» med et omfattende jordbruk og med store produktive skogarealer.

Avlingssvikt – søk erstatning elektronisk

Husk søknadsfrist den 31. oktober hvis du skal søke erstatning for avlingssvikt etter årets vekstsesong. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk, da det vil redusere saksbehandlingstiden.

Høring - landbruksplan 2015-2025

I henhold til pbl §§ 4-1 og 11-13 varsles det  at forslag til planprogram for kommunedelplan: «landbruksplan 2015-2025 med tilhørende tiltaksplan 2015-2017»  legges ut på høring og til offentlig ettersyn.

Landbruksplan høring