ruben 2

Laksvatn barnehage er i samme lokaler som skolen (oppvekstsenter) og består av ei avdeling med inntil 36 plasser.

 

Åpningstid: 07.00 – 17.00

 

Kontaktinformasjon:     Laksvatn barnehage

                                           Svartbergveien 3, 9042 Laksvatn

 

Leder for enheten: Wenche Lundberg Riise

 

Telefon barnehagen: 77 72 87 13

 

Telefon kontor: 77 72 87 10

 

Mobiltelefon: 468 77 304