Byggeklare tomter på 1 dekar for kr 142.300,-.   Feltet er sørvendt og har flott utsikt over Balsfjorden..

Kart_Laksvatn.pdf

Nærhet til Laksvatn oppvekstsenter hvor både barnehage og grunnskole befinner seg i samme bygning.  På stedet finner du også dagligvarebutikk.

Aktive idrettslag og gode muligheter for friluftsliv.

Reguleringsplan for Laksvatn boligfelt - pdr-format                                                                    
Bestemmelser_231106.pdf
Planbeskrivelse.pdf

Foto Laksvatn boligfelt
tur Svartnes  006  tur Svartnes  007
tur Svartnes  015  tur Svartnes  019
tur Svartnes  041  tur Svartnes  052