Laksvatn barnehage er i samme lokaler som skolen (Laksvatn oppvekstsenter) og består av en avdeling med inntil 36 plasser.