Søknad om startlån, boligtilskudd og bostøtte sendes elektronisk. Informasjon og søknadsskjema finner du på www.husbanken.no.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Mona Grønås på telefon 77 22 20 41 eller e-post mona.gronas@balsfjord.kommune.no