Henvendelsen går til lagene med kopi til de vi finner registrert som lederne av laget.

Prosjektleder Ingrid Berthinussen vil lede møtet.

Tema:
Orientering om status i prosessen og få innspill til planen.

Viktige friluftsområder

Sted:  Rådhuset på Storsteinnes - kommunestyresalen.

Tid: mandag 8. februar klokka 17:00.

På grunn av Covid-19 begrenser vi antallet til 1 person fra hvert lag, og legger heller opp til at lagene kan ta saken tilbake i eget lag og fremme innspill i ettertid om ønskelig.