Kompetansenettverket har et tilbud som heter Besøksordning, som omfatter to tilbud: Bedriftsbesøk og Startbesøk.

Gjennom et bedriftsbesøk kan du få hjelp av en fagperson som kommer hjem til deg og gir veiledning innen matfaglige tema i alt etter som hva du ønsker hjelp til (ysting, bakst, sylting, kjøttforedling trygg mat mm). Det kan være produktutvikling, innredning i produksjonslokalet, utvikling av resepter og menyer eller andre spørsmål som har med produksjon og drift å gjøre.

Kompetansenettverket dekker kostnadene for inntil 20 timer veiledning.

Startbesøk er et tiltak som spesielt retter seg mot nyetablerte bedrifter og innebærer at nyetablerte lokalmatprodusenter kan besøke en bedrift (i inntil 6 timer) med erfaring på produksjonen de ønsker å starte opp med. I dette tilfellet dekker produsenten selv sine reiseutgifter, mens bedriften som tar imot besøk får en kompensasjon for dette.

Mer informasjon om Kompetansenettverket for lokalmat i nord og våre tilbud finner du her:

https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord?locationfilter=true

https://xn--mathndverk-45a.no/

Følg gjerne på facebook: https://www.facebook.com/lokalmatinord/

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om kompetansenettverket.

Invitasjon fra Salgslaget for lokalmatdagen 15 mai:
Norsk matkultur har mange interessenter. Vi i Salgslaget er blant de som synes at produsentene og deres hverdag bør få større oppmerksomhet. Derfor arrangerer vi Lokalmatdagen den 15. mai i Oslo. Her skal produsentene av lokal mat og drikke være i fokus. Jeg håper at du kommer.

Dagen blir fylt med dyktige og spennende foredragsholdere, og det er et begrenset antall plasser. Derfor kan det være lurt å melde seg på nå. Dette blir en viktig og nyttig samling for både lokale produsenter og andre som jobber aktivt med norsk matkultur. Tar du med deg en kollega, så får vedkommende halv pris. Og kan du ikke komme selv, så vil vi sette stor pris på om du videreformidler programmet til nettverket ditt eller andre kolleger som kan ha interesse og nytte av dette.

Klikk her, til program og påmelding: https://salgslaget.hoopla.no/sales/event/3885852482/?utm_medium=search&utm_source=hoopla.n