Veinavn
Veinavn: Plassering:
Storbakken Kart
Tverrveien Kart
Aursfjordveien Kart
Plogsetra Kart
Morudveien Kart
Heimveien Kart
Oldervikneset Kart
Indre Malangseidet Kart
Seterveien Kart

 

I tillegg ble det vedtatt at følgende parseller utgår som egne veiparseller

Parseller som utgår
Grønnvolltunet Kart       
Skråningen Kart

Grønnvolltunet beholder dagens adresser på Strandveien, mens husstandene på Skråningen blir adressert til Sagelvvassveien.

Vedtaket kan påklages etter Lov om stadnamn §§ 10 og 6, samt Forvaltningslovens §28.  Etter Forvaltningslovens §29 er klagefristen tre uker fra mottatt kunngjøring.

Eventuelle klager må sendes innen 17.01.17 til:

Balsfjord kommune
Plan og forvaltning
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

eller epost: postmottak@balsfjord.kommune.no