Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9, 12-12 samt forvaltningslovens §28. Klagefristen er tre uker fra mottatt kunngjøring.

Eventuelle klager må innen 4.11.2020 sendes til:

Balsfjord kommune
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Eller postmottak@balsfjord.kommune.no

Vedlegg:

Bestemmelser datert 03.04.2020.PDF

Detaljregulering for Staff Ferie & Fritid - plankart.PDF

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Planid 270 - 102 7 og 10 Staff ferie og fritid.PDF

Planbeskrivelse datert 03.04.2020.PDF

Særutskrift Andregangsbehandling reguleringsplan Staff ferie og fritid.PDF