Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9, 12-12 samt forvaltningslovens §28. Klagefristen er tre uker fra mottatt kunngjøring.

Eventuelle klager må innen 4.11.2020 sendes til:

Balsfjord kommune
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Eller postmottak@balsfjord.kommune.no

Vedlegg:

Planid 5422-265_Fagerli gård gnr 43 bnr 167_Planbeskrivelse_03.10.18.PDF

Planid 5422-265_Fagerli gård gnr 43 bnr 167_Planbestemmelser_21.08.2020- endret kommunestyret 16.09.2020.PDF

Planid 5422-265_Fagerli Gård gnr 43 bnr 167_Plankart-13.05.2020.PDF

Særutskrift Ny behandling klagesak reguleringsplan Fagerli gård.PDF