Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens §28. Etter forvaltningslovens §29 er klagefristen tre uker fra mottatt kunngjøring.

Saksdokumenter:
• Saksfremlegg med vedtak

Vedlegg til saksfremlegg:
• Plankart
• Planbeskrivelse
• Planbestemmelser

Eventuelle klager må sendes innen 07.09.2017 til:
Balsfjord kommune
Plan og forvaltning
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes
Eller postmottak@balsfjord.kommune.no

 

Aspevika