Endringen omfatter arealene til Tine, Didriksengården og Fjordmuseet, og gjelder tilrettelegging av industriareal.

Endringen av reguleringsplan ble vedtatt i Balsfjord kommunestyre 14.12.11. under sak 92/11.

Eventuell klage på vedtaket sendes skriftlig innen 3 uker til følgende adresse:
Balsfjord kommune
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Dokumenter:

BestemmelserBeskrivelse.pdf
PlasseringDidriksengården.pdf
Reguleringsplan.pdf
Særutskrift.pdf

Vennlig hilsen
Siri Skaalvik
Arealplanlegger
Balsfjord kommune
77722042