Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9, 12-12 samt forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra mottatt kunngjøring.

Eventuelle klager må innen 23.11.2020 sendes til:

Balsfjord kommune
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Vedlegg til saken:

5422-250 Movollen Planbeskrivelse-rev.09062020.pdf

5422-250 Movollen Planbestemmelser-rev09062020.pdf

5422-250 Movollen Plankart A3 rev.090620.pdf

Multiconsult Områdestabilitet.pdf