Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9, 12-12 samt forvaltningslovens §28. Klagefristen er tre uker fra mottatt kunngjøring.

Eventuelle klager må innen 9.11.2020 sendes til:

Balsfjord kommune
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Eller postmottak@balsfjord.kommune.no

Vedlegg:

Bestemmelser.PDF
Planbeskrivelse.PDF
Plankarthefte.PDF
særutskrift.PDF