Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - detaljregulering Malangen skole, PlanID 274

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Balsfjord kommunestyre, den 30.06.2022 i sak 067/22, vedtatt reguleringsplan 5422-274 Malangen skole.

Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøring.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny skole på Meistervik.

Tilhørende plandokumenter ligger vedlagt nedenfor.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt Forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager må sendes skriftlig via e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no eller som brev til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Klagefrist er satt tre uker etter denne kunngjøring.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Plankart Malangen skole

Sist oppdatert 05. juli 2022