Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens § 28.  Etter forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3-tre-uker fra mottatt kunngjøring. 
 
Saksdokumenter

Særutskrift: 2.gangs behandling av detaljregulering for Fagerli gård, 43/167  planid: 1933-265 

Planbestemmelser datert 03.10.2018 

Planbeskrivelse, datert 03.10.2018 

Prinsippskisse, datert 03.10.2018 

Nye illustrasjoner, datert 18.03.2019  

Illustrasjoner, datert 03.10.2018 

Plankart, datert 03.10.2018 

KU reindrift, datert 31.08.2018 
 
Eventuell klage må fremmes innen 29.mai 2019. 
 
Adresse: Balsfjord kommune Plan, landbruk og drift Rådhusgata 11 9050 Storsteinnes Eller: postmottak@balsfjord.kommune.no