I vedtatt plan fra 1976 er gnr/bnr: 29/91, 29/111, 29/209 og 29/220 avsatt til offentlig formål. I kommunekartet er 29/91, 29/169, 29/209 og 29/220 avsatt til offentlig formål. Vedtatt endring går ut på at alle disse offentlige formålene tas ut av planen og erstattes av boligformål.

Planbestemmelsene vil være uendret. 

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 14- 12 vedtas endring av plan for Nordkjoselv Boligfelt, plan ID 1933-109, i henhold til plankart datert 09.06.2018.

Vedtaket gjelder endring av formål fra offentlig formål til boligformål på gnr 29 bnr 91, 111, 169, 209 og 220.

Vedtak, gjeldende bestemmelser og revidert plankart kan sees under:

Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

Klagen sendes til:
* E-post: postmottak@balsfjord.kommune.no eller
* Brev: Balsfjord kommune, Plan, landbruk og drift, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.