Sak PS 28/17

Bildevedlegg

Vedtak angående tidligere vedtatt adressenavn

Nordheimveien får sitt startpunkt flyttet til Noreng krysset Kartvedlegg

Følgende nye adressenavn vedtatt 02.05.17

Ny Jord-veien   Kartvedlegg

Sak PS 63/17

Kartvedlegg Bildevedlegg

Følgende tidligere vedtatte adressenavn utgår:

Myrsletta            (Grønn vei i bildevedlegg)

Myrstien             (Rosa vei i bildevedlegg)

Myrvollen           (Blå vei i bildevedlegg)

Følgende nye adressenavn vedtatt 07.06.17

Stormyrveien    (Grønn vei i bildevedlegg)

Brennmomyra      (Blå vei i bildevedlegg)

Rosa veilenke i bildevedlegget blir adressert til Hølveien som sidevei.

 

Vedtakene kan påklages etter Lov om stadnamn §§ 10 og 6, samt Forvaltningslovens §28. Etter Forvaltningslovens §29 er klagefristen tre uker fra mottatt kunngjøring.

Eventuelle klager må sendes innen 30.06.2017 til:

Balsfjord Kommune

Plan og forvaltning

Rådhusgata 11

9050 Storsteinnes

Eller postmottak@balsfjord.kommune.no