Vedtaket kan påklages etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 1-9, 12-12 samt forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra mottatt underretting/kunngjøring av planendringen.

Parter i saken tilskrives ved eget brev. Eventuelle klager må innen 22.06.2021 sendes til:

Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

wfOfn 0fkFLqcQAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Vedlegg:

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Saksfremlegg med vedtak