Navnesak blir tatt opp for å få avklart en offentlig skrivemåte ut fra regelverket i lov om stadnamn.

Det er kartverket som har vedtaksrett for tradisjonelle gårds- og bruksnavn. Før det blir gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om navn som de har særlig tilknytning til.
Hovedregelen er at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipper. En skal også ta hensyn til navnets opphav. Lov om stadnavn sier at «skrivemåten i primærfunksjonen normalt vil være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner».
Kommunen har ansvaret for å kunngjøre saken samt å innhente og samordne lokale høringsuttalelser.

Eventuelle uttalelser sendes til:

Postmottak@balsfjord.kommune.no

Eller til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Frist for uttalelse 04.03.21

Vedlegg:

Oppstart av navnesak 2017-498 navneleddet Fjellfrøs- i Balsfjord og Måls.._ (002).pdf
Navnesaksskjema 2017-498 - i Balsfjord kommune (002).pdf
06-02101-30 Endring av stedsnavn for Fjellfrøsvatn - Fjellføselva med fl....pdf
06-02101-9 Uheldig stedsnavn i Troms_ 1068452_1_1.pdf
Navnesaksskjema 2017-498 - i Balsfjord kommune (002).pdf