Kulturskolen

http://balsfjordkulturskole.no/

Revy

Malangsrevyen
Kontaktperson: Kent Are Amundsen tlf: 98073942

Vollanrevyen
Kontaktperson: Jarle Borge, tlf: 91733744

 

Kor

Balsfjord bygdekor
Balsfjord Bygdekor hadde 40 års jubileum i 2013, og har vært aktiv på sangfronten i alle disse årene. Koret har jobbet med mange forskjellige prosjekter i alle slags sjangere, men høydepunktet hvert år er julekonsertene i desember!
Har du lyst å synge i kor, og ønsker mere informasjon – ta kontakt!!
Dirigent: Frøydis Dalheim, tlf.: 93499081

Malangskoret
Malangskoret ble grunnlagt i 1904 av noen ildsjeler. 
I dag er koret rundt 20 aktive sangere, og i løpet av året blir det gjennomført vi sangkafeer, konserter med tema og kirkekonserter. Malangskoret er kjent for å berike det kulturelle livet i Malangen, og ønsker gjerne flere medlemmer.
Kontaktperson: Leif Heimro, tlf.: 481 53 958

Knøttesang
Knøttesang er en samling med sang, musikk og bevegelse for barn i alderen 0-6 år i følge med voksen. Vi samles kl. 17.30-18.15  i lillesalen i Baptistkirka på Storsteinnes annenhver tirsdag (partallsuker).
Kontaktperson: Margareth Åseng, tlf: 951 55 505

 

Vokalgruppe 
Dirigent: Frøydis Dalheim, tlf: 93499081

Vi menn
Dirigent: Christoph Rothfuchs tlf: 93024911

 

Dans

Storsteinnes Seniordans
Hva er det som gjør seniordans så attraktiv? Det er selve dansen med alle dens variasjoner! Men også det sosiale livet den fører med seg. Her kan du gå uten partner, danserne markeres som rød eller blå. Du får utfordret din konsentrasjonsevne, du får bedret din fysikk og din mentale tilstand. Bedre forebyggende helsearbeid finnes neppe!
Kontaktperson: Anne Lise Frydenlund, tlf: 95308730

Røyken UIL leikarring
Kontaktperson: Lars Klaus Mosli, tlf: 99253984

Swing
Helgekurs i swing,                      Kontaktperson og påmelding: Gøril Evensen tlf: 92846174

 

Korps

Balsfjord Musikkorps
Balsfjord Musikkorps er et generasjonkorps med janitsjarbesetning. Per idag har korpset 15 spillende medlemmer, og øver hver tirsdag i amfiet på Storsteinnes skole.
Kontaktperson: Anne-Liv Forsberg, tlf: 95048336

Kino

Sagelvvatn bygdekino
Kontaktperson: Tone Opgård tlf: 97743169

 

Kunst

 

Galleri Internatet  (link til FB-side)
galleriinternatetGalleri Internatet i Aursfjorden eies og drives av kunstnerparet Jack Bjørkhaug og Marit Ananiassen Bjørkhaug. Huset er en arena for kunst og kultur! Billedkunstner Marit Ananiassen Bjørkhaug har eget atelier og utstillingslokale der. Gjestekunstnere er også velkommen til å stille ut. På Galleri Internatet arrangeres også ulike intimkonserter.
Kontaktperson: Marit Ananiassen Bjørkhaug mobil, 41212135

 

Klippen kunstklubb  (link til FB-side)
Klippen Kunst Klubb ble stiftet 3.juni 2013. Formålet til klubben er å skape en arena, et fellesskap, som vil være med på å inspirere og motivere kunstnere og kunstner-spirer i kommunen. Allerede i starten ble det vist et mangfold blant de som meldte seg inn. Foto, tekstil, tegning, maleri, keramikk er bare noen av de områdene som er representert.
Kontaktperson: Anita Lakseide

 

Arrangører

Viseklubben Saga
viseklubbensagaViseklubben Saga er en frivillig arrangørklubb som startet opp i 2013. Vår visjon er å øke interessen for visemiljøet og skape tverrfaglig samarbeid mellom visemusikk, tekst og kunst i Balsfjord. Vi ønsker å ha konserter med lokale og kjente visemusikere.
Saga visefestival vil år foregå 5-7. September 2014 i Aursfjorden Malangen.
Kontaktperson: Trine Strand, epost: trinestr@online.no