Kontaktinformasjon:
All kontakt er gratis og du kan ta kontakt direkte uten henvisning.
 
Besøksadresse:
Balsfjord bo- og servicesenter
 
Kreftsykepleier:
Karin Sørli
Tlf: 77 72 21 36/ 995 77 420
 
For kontakt ring 995 77 420.  Dersom du ikke får svar vil du bli oppringt.
Til kreftrammede i Balsfjord Kommune
      Med kreftsykdom følger ofte mange og sammensatte problemer som rammer både den syke og de pårørende.
      Kreftsykdom kan skape angst og bekymringer hos den syke og de nærmeste, mange kan i tillegg få uventete praktiske og økonomiske problemer. Noen sliter med fysiske plager fra sykdommen, andre har behov for råd og veiledning.
      Å bidra med samtale, støtte, informasjon og veiledning i forhold til sykdommen og de plager den kan medføre, er en stor del av arbeidsområdet.
      Likeså er støtte og hjelp til pårørende og barn som pårørende av stor betydning.
      Kreftsykepleier kan gi et tilbud til deg som er kreftsyk, - uansett type kreftsykdom, alder eller hvor lenge du har vært syk.
      Du kan selv ta kontakt med kreftsykepleier, eller du kan be fastlegen din ta kontakt. Du kan også be sykehuset ta kontakt med kreftsykepleier som igjen vil ta kontakt med deg.