For å avhjelpe situasjonen lyser Balsfjord kommune med dette ut et kortvarig engasjement frem til 20 mars, hvor det primært søkes etter en veterinær som kan gå inn i en tredelt vakt med hver tredje helg, og eventuelt 1,33 dager i ukedagene.

Interesserte veterinærer bes henvende seg direkte til Jørgen Bjørkli enhetsleder plan og landbruk på 97167599.