Riktig kontaktperson er Morten Nilsen - tlf 77 72 21 06

Telefoner skal ikke rettes til Veronika Larsen slik vi har kommet i skade for å skrive.

 

Med hilsen

Økonomi- og interntjenesten