Besøksadresse
Balsfjord helsesenter
Arnulf Eide-veien 20

9050 Storsteinnes

Kontaktinformasjon ansatte:

Marita Løvli-Rognmo
Barnevernleder
​Tlf: 957 00 432
​Mail: marita.lovli-rognmo@balsfjord.kommune.no

Tove-Beate Engum
Barnevernskonsulent
Tlf: 915 51 416
epost: ToveBeate.Engum@balsfjord.kommune.no

Lisa-Mari Ingebrigtsen Føre
​Barnevernkonsulent
Tlf: 950 85 075
Mail:   Lisa.Mari.I.Fore@balsfjord.kommune.no

Tanja Nilsen
​Barnevernkonsulent
Tlf: 909 68 133
Mail: tanja.nilsen@balsfjord.kommune.no

Mona Karlsen
Barnevernkonsulent
Tlf. 916 36 484
Mail: mona.karlsen@balsfjord.kommune.no

Eirin Pedersen
Barnevernkonsulent
Tef: 902 10 688
mail: eirin.pedersen@balsfjord.kommune.no

 

Etablering av akuttberedskap i kommunalt barnevern

Alle barn i Norge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner uavhengig av hvor i landet de bor. Fra 1.januar 2019 har Balsfjord kommune en tilgjengelig akuttberedskap i barnevernet. Dette betyr at barn i Balsfjord som er i krise, kan få nødvendig hjelp også utenom kontortid.

Fra 25.03.19 har Balsfjord kommune inngått samarbeidsavtale med Tromsø kommune om døgnkontinuerlig akuttberedskap i barnevernet (barnevernvakta).

 

Telefonnummer til barnevernvakta: 951 95 240

 

 

OSO barnevern Nord-Norge er et felles overordnet samarbeidsorgan for kommunene i nord og Bufetat - les mer

Nettside som viser tilstanden for barnevern i landets kommuner:  https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/1933