Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Støtte kan gis til bedrifter som har hatt inntekts- og omsetningstap på grunn av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og til bedrifter som har mistet kunder på grunn av reiserestriksjoner og karantenebestemmelser (reiseliv, overnattingstilbud).

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Balsfjord.

Det kan gis støtte for inntil 50% av dokumentert tap og inntil kr 200 000,-

Søknaden må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, samt om de er omfattet av tidligere kompensasjonsordninger.

Det må dokumenteres sammenheng mellom inntektstap og bortfall av kostnader (netto resultat). Som kostnader regnes også løpende kapitalkostnader (renter/avdrag, forsikringer, strøm, lisenser, osv). Det betyr at kompensasjon kan gis til å dekke deler av kostnadene i virksomheten som påløper uavhengig av aktiviteten.    

  • Dokumentasjon i form av regnskapstall fra perioden det søkes for sammenlignet med tilsvarende periode i et normalår (2019)
  • Dokumentasjon i form av kanselleringer

Søknadsfrist er 10. juni 2021

Vurdering av søknader:

Formannskapet i Balsfjord kommune behandler de innkomne søknadene i formannskapsmøte 01.juli etter innstilling fra administrasjonen.
 

For ytterligere informasjon, se her: tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-april-2021.pdf (regjeringen.no)

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no


Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Lillian Pedersen
epost: lillian.pedersen@balsfjord.kommune.no

Tlf 975 97 570
Kommunalsjef organisasjons- og samfunnsutvikling

 

Ingvill Rognmo

epost: ingvill.rognmo@balsfjord.kommune.no

Tlf 966 34 150

Rådgiver Landbruk