Det opprettes et sentralt kontaktregister som består av epost og mobilnummer. 

Brosjyre med info: brosjyre kontaktregister.pdf

Les mer om dette på følgende link: http://eid.difi.no/nb/kommunikasjon-pa-nett-som-hovedregel

Du kan logge deg inn og oppdatere den informasjonen som ligger der: Klikk her

Reserver deg mot kommunikasjon på nett: http://eid.difi.no/nn/reserver-deg-mot-kommunikasjon-pa-nett

www.norge.no finner du også andre digitale tjenester som: bytting av fastlege, mine resepter, mine vaksiner, flytting, lånekassen og Min pensjon

. For brukere som ønsker å benytte digitale postkasser som Altinn er kommunen avhengig av å ha tilgang til fødselsnummer.