Testen går ut på å finne ut hvor lang svartid det er på telefonhenvendelser og epost.  I tillegg blir hjemmesiden testet for om opplysninger finnes lett tilgjengelig.

De kommunene som skårer høyest på testen har fokus på service, innbyggerdialog, gode digitale tjenester, tilgjengelighet og rutiner.

Kommunetesten finner du her:  https://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/#/