Utredningen om Balsfjord som «egen kommune» i framtida, det såkalte «0-alternativet» er nå ferdig og publiseres her

I utredningen tas en svært viktig gjennomgang av utfordringene Balsfjord kommune vil møte i fremtiden, og bør leses av alle samfunnsinteresserte - uavhengig av kommunereform-saken.

«0-alternativutredningen» skal sammen med «Storkommuneutredningen»  etter planen fremmes for det nye kommunestyret i desember.