I medhold av § 11-15 i plan og bygningsloven vedtar Balsfjord kommune kommuneplanens arealdel med plankart og tilhørende planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensvurdering og temakart.

I henhold til PBL § 10-1 skal det i løpet av et år etter konstituering av det nye kommunestyret, utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi hvor man tilrettelegger for videre arbeid med områdereguleringsplaner (og stedsutviklingsprosjekter) for blant annet Storsteinnes, Nordkjosbotn og Tamokdalen, samt at en jobber videre mot en revisjon av kystarealene.

Planbeskrivelsen, bestemmelsen og arealplankartet finner du her:

BESTEMMELSER.pdf
Kommuneplan_Balsfjord_H2_VEDTATT.pdf
PLANBESKRIVELSE.pdf
Særutskrift vedtak.pdf

Temakartene og konsekvensvurderingene finner du her:

Innledning til konsekvensvurderingene.pdf
Jordbrukskart.pdf
Biologisk mangfold mv.pdf
KU001.pdf
KU006.pdf
KU008.pdf
KU015.pdf
KU020.pdf
KU024.pdf
KU026.pdf
KU027.pdf
KU030.pdf
KU039.pdf
KU046.pdf
KU050.pdf
KU053.pdf
KU054-055.pdf
KU056.pdf
KU058.pdf
KU059-061.pdf
KU062.pdf
KU063.pdf
KU067.pdf
KU067a.pdf
KU071.pdf
KU071a.pdf
KU076A.pdf
KU076B.pdf
KU082.pdf
KU090.pdf
KU093.pdf
KU100.pdf
KU102.pdf
KU104.pdf
KU106.pdf
KU106.pdf
KU107.pdf
KU108.pdf
KU109.pdf
KU114.pdf
KU115.pdf
KU118.pdf
KU119.pdf
KU121.pdf
KU122.pdf
KU125.pdf
KU136.pdf
KU137.pdf
KU138.pdf
KU142a.pdf
KU142c%2Cd.pdf
KU152.pdf
KU154.pdf
KU155.pdf
KU156.pdf
KU159%2C+160.pdf
KU165.pdf
KU168.pdf
KU170.pdf
KU171-172.pdf
KU173.pdf
KU175.pdf
KU177.pdf
KU178.pdf
KU180.pdf
KU182.pdf
KU186.pdf
KU187.pdf
KU195-196.pdf
KU200.pdf
KU201.pdf
KU203.pdf
KU204.pdf
KU207.pdf
KU209.pdf
KU211.pdf
KU217.pdf
KU219.pdf
KU220.pdf
KU222-223.pdf