Fondets formål
Formålet med næringsfondet er å bidra til styrking av næringsliv og bosetting i kommunen.
Midlene er rettet mot eksisterende bedrifter og nyetableringer der formålet er å drive næringsvirksomhet.
Prosjekter som bidrar til å sikre og skape nye arbeidsplasser innenfor satsningsområdene for Strategisk næringsplan (2016-2025) prioriteres.


Hvordan søke

Vi anbefaler søker å gjøre seg godt kjent med retningslinjene og vedtektene til næringsfondet før søknaden skrives. Gjeldende retningslinjer og vedtekter

Balsfjord kommune har vedtatt åpen søknadsfrist og formannskapet behandler søknader 2 ganger i løpet av 1. halvår og 2 ganger i løpet av 2. halvår. Søknader på næringsfondsmidlene er regulert av Balsfjord kommunes retningslinjer og vedtekter for næringsfondet, sist revidert 21.06.2017, (FSK-sak 118/17).