Leie av kommunal bolig

Balsfjord kommune eier totalt 140 boenheter inkl. omsorgsboliger og bofellesskap. Boligene tildeles etter gitte retningslinjer av boligsosialt team eller overordnet inntaksteam helse, bestående av kommunelege 1 og enhetsledere fra de kommunale sykehjemmene. Boligene blir fordelt til trengende av sosiale årsaker, rus/psykiatri årsaker, funksjonshemmede, kommunalt ansatte og eldre. 

Søknader og tildeling behandles konfidensielt. 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 24. juni 2022