INSTRUKS VED LENGRE FRAVÆR FRA BOLIG.pdf

Byggforvaltningens primæroppgave er ivaretakelse av kommunens verdier knyttet til bygningene, og drive de slik at de ansatte kan yte tiltenkt service til kommunens befolkning.

  • Forvaltning: å ivareta eiendomsinformasjon og eiendomsøkonomi
  • Drift: å sørge for at funksjonen til eiendommen opprettholdes slik at brukerne kan drive primærtjeneste.
  • Vedlikehold: å sørge for at eiendommen oppretholder sin tekniske standard.
  • Utvikling: å endre eiendommens standard som følge av endrede behov hos eier/bruker, og sørge for at eiendommen er i samsvar med lover og forskrifter.
  • Service: (bruker) å bistå brukeren i hans daglige virksomhet, for eksempel reparasjon av pulter, reoler og annet utstyr.

I tillegg er Byggforvaltningen byggherre ved nybygg og renoveringsprosjekter.  Byggforvaltningen har dessuten ansvar for drift og vedlikehold av bl.a. energi og ventilasjon ved driftsbygningene.  Enheten har også ansvar for utleie av boliger, utleie av driftsbygg og forvaltning av kommunens innleie av bygg hos andre.

Ansatte byggforvaltning

 

Stilling

Navn

Arbeidssted

Mobil

Driftssjef

Tor-Arne Wolden

Rådhuset

412 92 952
Vakttelefon bygg     969 44 238

Vaktmester utleiebygg og komm.boliger

Bård Pedersen

Kuben

474 53 106

Prosjektleder Annar Ryan Rådhuset 477 11 647

Vaktmester

Knut Are Johansen

Malangstun

474 53 102

Vaktmester

Tommy Hansen

Sand skole

474 53 108

Vaktmester

Glenn Karlsen 

Helsesentret/BBS

915 67 473

Vaktmester

Hans-Arne Thomsen

Rådhuset

901 70 044

Vaktmester

Ivar Heide

Nordkjosbotn skole

474 53 104

Vaktmester

Ottar Larsen

Laksvatn oppv.senter

911 75 954

Vaktmesterass.

Asbjørn Mathisen

Storsteinnes skole

474 53 109

Driftstekniker

Einar Heim

Storsteinnes skole

476 18 503

Badevakt/renholder Vigdis Løvmo Moan Bad 468 77 950
       

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Balsfjord kommune

Klikk her for skjema:
odt-format:  leie av kommunal bolig PDF document ODT document
word-format: leie av kommunal bolig PDF document ODT document
pdf-format: leie av kommunal bolig