Balsfjord kommunalteknikk informerer om at det sendes ut faktura på forbruk av vann, avløp og renovasjon i løpet av uke 36.

Fakturaen har forfall uke 39.