Klager på eiendomsskatten som er innsendt vil bli behandlet av sakkyndig nemnd så snart som mulig. Vi minner likevel om at eiendomsskatten må betales innen forfall, og med det skattegrunnlaget som er fastsatt. I de tilfeller hvor det er feil i utsendt skattegrunnlag eller der sakkyndig nemnd gir medhold (helt eller delvis) i klagen vil det som er for mye innbetalt bli kreditert og tilbakebetalt. Viser til eiendomsskatteloven § 25 hvor det står:

«Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.»

Ønsker du å få faktura tilsendt 1 gang i året (1 termin) eller hver måned (12 terminer) må vi ha beskjed om dette. Sendt oss en e-post til kommunaleavgifter@balsfjord.kommune.no så endrer vi dette for deg. Vi oppfordrer alle private kunder å opprette e-fakturaavtale/avtalegiro.