Dersom noen har behov for hjelp for å sikre bygninger eller lignende i uværet kan brannvakta kontaktes.

Brannvakta har telefon 991 55 697.

Kommunen ønsker meldinger om ødeleggelser eller ulykker som evt. skjer under uværet - dette selv om det ikke er behov for hjelp. Slike meldinger kan sendes på e-post til einar@balsfjord.kommune.no eller telefon 950 33 899 i løpet av onsdag 27.01.10

Videre har vi følgende kontaktpersoner:

Kommunale veier - Kåre Nygård - telefon 474 53 100
Kommunale bygg og anlegg - Leif Kristiansen - telefon 959 91 387

Andre viktige telefonnummer:

Ordfører - 911 20 051
Rådmann - 907 82 522
Karin F Berger - 474 62 323
Marion Ursfjord - 918 26 739
Einar Nøstvik Guleng - 950 33 899

For mer informasjon om ekstremvær: http://met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/