Her kan du lese sluttrapporten fra prosjekt "klimatiltak på gården":

Klimatiltak på gården i pdf-format

Mal klimaregnskap.pdf