Behandling av klagene har dessverre tatt lengere tid enn forutsatt, og dette beklager vi. Vi jobber med å få sendt ut svar, men på grunn av ferieavvikling vil det fortsatt ta litt tid før alle får svar på sin klage. Vi håper at alle klager skal være besvart innen 01.09.2020.

For de som har fått medhold i sin klage vil for mye innbetalt eiendomsskatt bli trukket fra ved neste fakturering.

Balsfjord kommune
v/eiendomsskattekontoret