Når jeg ser tilbake på året som er gått har det bydd på også negative ting. Året startet med ulykker som rammet enkeltmennesker og lokalsamfunnet hardt. Medfølende tanker har gjennom året gått til våre naboer i Sverige og Finland som så hardt ble rammet av skredet i Tamokdalen 2. januar. Mange tanker har også gått til de som ble rammet ved scooterulykken 16. januar hvor en av våre egne ungdommer mistet livet.

Det har vært kommunevalg i 2019. Jeg er gjenvalgt som ordfører og har som mål å bidra til å skape en godt og konstruktivt samarbeid i det politiske miljø. Min tanke er at det er kun gjennom samarbeid man kan komme fram til gode løsninger. Men jeg vil heller ikke underkjenne at det kan komme utfordringer i året som kommer som kan gi harde debatter. Distriktskommunene er satt under press gjennom knappe rammebetingelser, og ikke minst nedgang i folketallet. Nedgangen i folketallet, særlig i aldersgruppen 0-40 år og ute i distriktene, setter oss politikere på en hard prøve i forhold til det mål vi tidligere har hatt om desentraliserte tjenestetilbud. I enkelte områder av kommunen fødes det så få barn at eksistensen for skoler og barnehager settes under press. En samtidig økning av antall eldre krever ei omfordeling av ressurser for at vi skal være i stand til å oppfylle lovens krav om forsvarlig eldreomsorg.

I Balsfjord har vi bestemt at vi også i framtiden skal være en egen kommune og for å klare det må vi ha god økonomistyring. Vi må samtidig jobbe for at flere bedrifter skal etablere seg her. Når folk skal velge bosted er arbeid en viktig faktor. Jeg er glad for at Tine, Felleskjøpet og Cargill har valgt å satse i Balsfjord gjennom å utvide virksomheten. Det må fortsatt jobbes for å få flere og nye næringsetableringer gjennom en målrettet arealpolitikk.

Selv om det finnes utfordringer så skjer det mye positivt i Balsfjord. Frivilligheten gjør en stor innsats for å skape trivsel og samhold i bygdene. Det legges ned timevis med frivillig innsats på dugnad i lag og foreninger – en innsats som har uvurderlig betydning for kommunen. Tusen takk til alle som stiller opp og slik gjør ethvert lokalsamfunn rikere. Ser fram til både revyer, messer og andre sammenkomster i året som kommer i regi av frivillige. Artic Race blir å gå gjennom kommunen i sommer og da er det viktig at vi sammen tar et krafttak for at kommunen skal fremstå som attraktiv. 

For året som kommer vil jeg ønske at

  • vi alle har en positiv tilnærming til utfordringene
  • vi alle bidrar til trivsel og bolyst overalt i kommunen
  • vi alle setter pris på alt det positive som skjer
  • vi alle har omsorg for hverandre

Samtidig ønsker jeg alle balsfjordinger, våre samarbeidspartnere og naboer et godt nyttår med håp om godt samarbeid i året – og 10-året som kommer