Området er stengt og vakt fra lokalt brannvesen er på stedet.

Har du spørsmål kan du kontakte Hans Hugo Henriksen, telefon 977 30 740

Krisestaben møttes kl 09:30 hvor ytterligere evakuering ble vurdert.   NVE er nå på stedet for å vurdere forholdenen.  Geolog fra Tromsø er også på vei.

Dersom noen av de evakuerte har behov for bolig, ta kontakt med rådhuset.