Det er satt opp en del politisperringer i området.  Vi ber om at disse respekteres da rasområdet er ustabilt og farlig å ferdes i.