Friluftsrådet skal være kommunenes service- og ekspertorgan innen friluftsliv og naturopplevelser og bidra til informasjon og infrastruktur og sikre og utvikle:

  • mulighetene for friluftsliv for alle
  • landskap som infrastruktur for folkehelse og verdiskapning innen naturbasert reiseliv
  • regionen omdømme som region for friluftsliv og naturopplevelser i særklasse
  • landskap og friluftsliv som politisk arbeidsfelt

Klikk her for å åpne hjemmesiden til Ishavskysten friluftsråd.