Sakslista:

 1. Valg av møteleder og møtereglement
 2. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av interimsstyrets rapport/ årsmelding
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Innkomne saker og uttalelser
 7. Handlingsplan 2008 – 2011 med arbeidsprogram 2008
 8. Medlemskontingent 2008 – 2009
 9. Budsjett 2008
 10. Fastsetting av vedtekter
 11. Valg

Les mer om dette og annen informasjon på Ishavskystens hjemmeside

Frilustsrådenes landsforbund