Stiftelsen Norsk Mat har en rekke digitale kurs rettet mot lokalmatprodusenter. For mer informasjon se her:  https://www.lokalmat.no/no/kommende-kurs

For mer informasjon om Kompetansenettverket for lokalmat i nord se:

NIBIO: https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord?locationfilter=true

Mathånverk: https://xn--mathndverk-45a.no/om/kompetansenettverket-i-nord-norge/

Facebook: https://www.facebook.com/lokalmatinord