Sju ulike private og offentlige aktører står klar til å fortelle deg om sine tilbud. Programmet er todelt, først korte foredrag så mulighet for lynmøter en til en.

Mer informasjon og påmeldingskjema finner du her => http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Troms/arrangementer---ny/den-store-pengedagen/

Invitasjon_DenStorePengedagen.pdf