Korttidsavdelingen og Tennesstua nås på telefon 2260 og 2261

Ansvarlig sykepleier nås på telefon 2262

1.etasjen (gamle korttidas lokaler) når på telefon 2263.

 

 

Enhetsleder nås fom mandag på telefon 2169

Avdelingsleder Korttid/Tennesstua nås (fom mandag) på telefon 2167.