Grunnskolen - Innskriving av elever, framskutt eller utsatt skolestart.
Alle barn f. 2013 er skolepliktig høsten 2019. Innskriving av nye førsteklassinger foregår fra nå og fram til 01.03.19. Foreldre/foresatte bes å henvende seg til rektor i den skolekrets de bor for innskriving av nye elever. Dette gjelder også for de som vet de skal flytte til kommunen i løpet av våren/sommeren 2019.

Evt. krav om nynorsk som opplæringsmål må meldes ved innskriving. Dersom foreldre/foresatte ønsker utsatt – evt. fremskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad sendes den aktuelle skole innen 01.03.2019. Skolene kan kontaktes for nærmere informasjon
.

Skjema:

Innskriving grunnskolen.pdf