Grunnskolen - innskriving av elever, framskutt eller utsatt skolestart.

Alle barn f. 2015 er skolepliktig høsten 2021.
Alle barn som er folkeregistrert i Balsfjord kommune blir automatisk innskrevet ved skolen i den kretsen de er bosatt. Vedtak om skoleplass vil bli sendt elektronisk til foresatte i løpet av april måned. Ved tilflytting til kommunen etter april, bes foresatte om å kontakte skolen eller kommunen for informasjon om innskriving
Evt. krav om nynorsk som opplæringsmål må meldes ved innskriving. Dersom foreldre/foresatte ønsker utsatt – evt. fremskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad sendes den aktuelle skole innen 01.03.2021. Skolene kan kontaktes for nærmere informasjon.